Сімейний кодекс. Розділ 8. Прикінцеві положення

0
28

Стаття 168. Порядок введення в дію цього Кодексу

1. Ввести в дію цей Кодекс з 1 березня 1996 року, за винятком положень, для яких цим Кодексом встановлені інші строки введення в дію.

2. Визнати такими, що втратили чинність з 1 березня 1996 року:

  • Кодекс про шлюб та сім’ю РРФСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969, N 32, ст. 1086), за винятком розділу IV «Акти громадянського стану», який діє в частині, що не суперечить цьому Кодексу, надалі до прийняття федерального закону про актах громадянського стану;
  • Указ Президії Верховної Ради РРФСР від 17 жовтня 1969 року «Про порядок введення в дію Кодексу про шлюб та сім’ю РРФСР» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969, N 43, ст. 1290).

3. З дня введення в дію цього Кодексу визнати не чинними на території Російської Федерації:

  • Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб та сім’ю, затверджених Законом СРСР від 27 червня 1968 року (Відомості Верховної Ради СРСР, 1968, N 27, ст. 241);
  • Указ Президії Верховної Ради СРСР від 20 вересня 1968 року «Про порядок введення в дію Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб та сім’ю» (Відомості Верховної Ради СРСР, 1968, N 39, ст. 353);
  • Указ Президії Верховної Ради СРСР від 21 липня 1967 року «Про поліпшення порядку сплати і стягнення аліментів на утримання дітей» (Відомості Верховної Ради СРСР, 1967, N 30, ст. 418);
  • Указ Президії Верховної Ради СРСР від 1 лютого 1985 року «Про деяку зміну порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей» (Відомості Верховної Ради СРСР, 1985, N 6, ст. 101).

Стаття 169. Застосування норм цього Кодексу

1. Норми цього Кодексу застосовуються до сімейних відносин, які виникли після введення його в дію.

За сімейним відносинам, що виникли до введення в дію цього Кодексу, його норми застосовуються до тих прав і обов’язків, які виникнуть після введення його в дію.

2. Судовий порядок усиновлення дітей, встановлений статтею 125 цього Кодексу, вводиться в дію з дня введення в дію федерального закону про внесення відповідних змін і доповнень в Цивільний процесуальний кодекс РРФСР.

Надалі до внесення відповідних змін та доповнень усиновлення громадянами Російської Федерації дітей, які є громадянами Російської Федерації, виробляється постановою голови районної, міської або районної у місті адміністрації, а усиновлення іноземними громадянами дітей, які є громадянами Російської Федерації, — постановою органу виконавчої влади суб’єкта Російської Федерації з дотриманням норм глави 19 та статті 165 цього Кодексу.

3. Стаття 25 цього Кодексу, що встановлює момент припинення шлюбу при його розірванні в суді з дня набрання рішення суду про розірвання шлюбу в законну силу, застосовується при розірванні шлюбу в суді після 1 травня 1996 року.

Шлюб, розірваний в судовому порядку до 1 травня 1996 року, вважається припиненим з дня державної реєстрації розірвання шлюбу в книзі реєстрації актів цивільного стану.

4. До визнання недійсним шлюбу відповідно до статті 15 цього Кодексу застосовуються строки позовної давності, встановлені статтею 181 Цивільного кодексу Російської Федерації для визнання заперечної операції недійсною.

5. Умови та порядок укладання шлюбних договорів і угод про сплату аліментів, встановлені відповідно главами 8 і 16 цього Кодексу, застосовуються до шлюбним договорами та угодами про сплату аліментів, які будуть укладені після 1 березня 1996 року. Укладені до 1 березня 1996 року шлюбні договори та угоди про сплату аліментів діють у частині, що не суперечить положенням цього Кодексу.

6. Положення про сумісної власності подружжя і положення про власність кожного з подружжя, встановлені статтями 34-37 цього Кодексу, застосовуються до майна, нажитому подружжям (одним з них) до 1 березня 1996 року.

7. Положення про визнання правової сили лише за шлюбом, державна реєстрація укладення якого здійснена в органах запису актів громадянського стану (стаття 1 цього Кодексу), не застосовується до шлюбів громадян Російської Федерації, вчиненим з релігійних обрядів на окупованих територіях, що входили до складу СРСР в період Великої Вітчизняної війни, до відновлення на цих територіях органів запису актів громадянського стану.

Стаття 170. Приведення нормативних правових актів у відповідність із цим Кодексом

1. Надалі до приведення законів та інших нормативних правових актів, що діють на території Російської Федерації, у відповідність з цим Кодексом закони та інші нормативні правові акти Російської Федерації застосовуються в межах і в порядку, які передбачені Конституцією Російської Федерації, остільки, оскільки вони не суперечать цьому Кодексу.

2. Доручити Уряду Російської Федерації протягом трьох місяців з дня прийняття цього Кодексу:

  • привести у відповідність з цим Кодексом видані їм нормативні правові акти;
  • підготувати та внести в установленому порядку пропозиції про внесення змін і доповнень до законодавства Російської Федерації у зв’язку з прийняттям цього Кодексу;
  • прийняти нормативні правові акти, що забезпечують реалізацію цього Кодексу.

Президент Російської Федерації
Б. Єльцин

Москва, Кремль
29 грудня 1995 року
N 223-ФЗ

Зміст

Методичні матеріали

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here